സുന്നത്ത് മുറുകെപ്പിടിക്കുക

സുന്നത്ത് എന്നാല്‍ മാര്‍ഗ്ഗം എന്നാണ് ഭാഷയില്‍ അര്‍ത്ഥം .സാങ്കേതികമായി പ്രയോഗിക്കുമ്പോള്‍ , നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹ് വസല്ലമയുടെ വാക്ക് പ്രവര്‍ത്തി അംഗീകാരം തുടങ്ങി വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് കൊണ്ടാണ് ശറഇയ്യായ തെളിവുകള്‍ പറയുമ്പോള്‍ കിതാബും സുന്നത്തും എന്ന്‍ പറയാറുള്ളത്.അഥവാ ഖുര്‍ആനും ഹദീസും(അന്നിഹായ:ഇബ്നു അസീര്‍-2/408). വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആന്‍ പോലെ തന്നെ നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വാക്കുകളും പ്രവര്‍ത്തികളും അംഗീകാരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന സുന്നത്തും അല്ലാഹു നബിക്ക് നല്‍കിയ വഹ്\'യ്യാണ് . ഖുര്‍ആന്‍ പ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കുന്നത് പോലെതന്നെ സുന്നത്തിനെയും പ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കണം.

ബിദ് അത്ത് വെടിയുക

ബിദ്അത്ത് :മതപരമായി തെളിവില്ലാത്ത മുഴുവന്‍ കാര്യങ്ങളും മതത്തില്‍ ബിദ്അത്തായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു: "നിങ്ങള്‍ നൂതനകാര്യങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുക.നിശ്ചയം എല്ലാ നൂതനകാര്യങ്ങളും ബിദ്അത്താകുന്നു.എല്ലാ ബിദ്അത്തും വഴികേടുമാണ്.എല്ലാ വഴികെടും നരകത്തിലുമാണ്." (നസാഇ). അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല്‍ കൊണ്ട് വന്നത് സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പേജ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്.

റസൂലിന്റെ ചര്യ(സുന്നത്ത്) എന്താണെന്നും അത് മുറുകെപ്പിടിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യകതയും, ഇസ്ലാമില്‍ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നവ(ബിദ്അത്ത്) ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവ ഒഴിവാക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യകതയും മനസ്സിലാകുവാന്‍ താഴെയുള്ള കിതാബുകളും ഉലമാക്കളുടെ വാകുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

Fathaawa - Sunnah & Bid'ah

talibul-ilm

സലഫിയ്യത്ത് വാദിക്കുന്ന ഒരാളില്‍ നിന്ന്‍ ഇല്‍മ് സ്വീകരിക്കാമോ?

شخص يدعي السلفية وأخذ العلم من العلماء السلفيين وتعلم في جامعة الأزهر لسنوات هل يجوز أخذ العلم عنه؟  وهل يجوز لنا أن نرسل أولادنا لأخذ علم القرآن والحديث عن مثله؟    (ج   ليس كل من ادعى السلفية

Poster Albums

bidath.jpg ബിദ്'അത്ത്