ദാറുൽ ഹദീസ് ദമ്മാജിന്റെ സവിശേഷതകൾ…

No Comment
Biography
1.5K
303
colorful_background-1920x1200

യെമെനിലെ മുഹദ്ദിസും ,മുജദ്ദിദുമായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് മുഖ്‌ബിൽ ബിൻ ഹാദീ അൽ വാദിഈ സ്ഥാപിക്കുകയും,പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്വിയ്യത്ത് പ്രകാരം ഷെയ്ഖ് യഹ്യ അൽ ഹജൂരി നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദാറുൽ ഹദീസ് ദമ്മാജിന്റെ സവിശേഷതകൾ വായിക്കുക… 

ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത : അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഷെയ്ഖ് മുഖ്‌ബിൽ ബിൻ ഹാദീ അൽ വാദിഈ 

Click Here To Download


രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത : ഷെയ്ഖ് മുഖ്‌ബിലിന്റെ പിൻഗാമി ഷെയ്ഖ് യഹ്യ

Click Here To Download

മൂന്നാമത്തെ സവിശേഷത : ദാറുൽ ഹദീസ് ഖുർആനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്… 

Click Here To Download

നാലാമത്തെ സവിശേഷത : ദാറുല്‍ ഹദീസിലെ അദ്ധ്യാപകരുടെ വൈജ്ഞാനിക ശേഷി 

Click Here To Download

അഞ്ചാമത്തെ സവിശേഷത : സമ്പന്നമായ ദര്‍സുകള്‍ 

Click Here To Download

Capture

 

ദമ്മാജിന്റെ ചരിത്രം.

Click here