മുസ്‌ലിം സഹോദരിമാർക്ക് ഒരു അമൂല്യ സമ്മാനം

book3

Author: ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസ് റഹിമഹുല്ല

Language: മലയാളം

Translation: അബൂ മുഹമ്മദ്‌ സാജിദ് ഇബ്നു ശരീഫ്

Click Here To Download

“സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങുകയും അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ”

ശൈഖ് ഇബ്നു ബാസ് റഹിമഹുള്ളായുടെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത്.
എല്ലാ സഹോദരിമാരും മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്ത്രീകളെ ഇസ്ലാമിന്റെ മര്യാദകൾ പഠിപ്പിക്കാതെ അവഗണിക്കുന്നത് അവര്ക്കുള്ള മതപരമായ അവകാശങ്ങൾ തടയലും അവരെ ക്രൂരമായി വഞ്ചിക്കലുമാണെന്നു പുരുഷന്മാരും ഓര്ക്കുക അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ അറിവും സ്വീകാര്യമായ പ്രവര്ത്ത്തികളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മെയെല്ലാവരെയും എല്ലാ വിധ ഫിത്ത്നകളിൽ നിന്നും കാത്തു രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ! ഹജ്ജിനു പോകുന്നവര്‍ക്ക് അവിടെ നിന്ന് സൌജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന ലഘു കൃതിയാണിത്….

Download (advice to muslim woman ibn baz.pdf)

Facebook Comments

Website Comments

 1. Maud
  Reply

  North Pole ice free by 2050. Where do you get this year from. And it's not only climategate. There is other evidence that AGW is a scam.Tiny increase in CO2 does not cause dangerous Global warming. Sorry but you have been conned by very smart money men and women, including the Oil coiAcnmes.pacept this, thank them for the lesson and move on. There's a lot of real issues that need to be addressed.

 2. http://www./
  Reply

  they are not his soldiers)TOTAL CASUALTIES (1947 TO PRESENT) ARE OVER 30000 KILLED OVER 50000 WOUNDED MILLIONS ARE SUFFEREDRESULT- NOTHING Both are poorest country in the world. both country have lots of beggars ( bhikhmange-fakir ) so stop this dis-cation…………………………………………………………………………………………………………………………. dear

 3. finanz privatkredit bankenvergleich ratenkredit geld xbox
  Reply

  I wish you never stop! This is one of the finest blogs Ive endlessly read. Youve got approximately round the bend talent here, chap. I merely wish that you dont mislay your style since youre certainly one of the coolest bloggers outdated near. Satisfy deposit it cheery for the reason that the internet needs a big cheese like you spreading the word.

 4. http://privatkreditcom.info/
  Reply

  Hey Sasha!Looks fantastic although I appreciate it must be very hard work. Alia passed your blog address to me (in case you were wondering). Hope you stay in good health and you and the team achieve all that you hope to achieve. The project sounds amazing…keep going:-) and I look forward to hearing more stories from Zambia

 5. http://www.1102eastaustin.com/
  Reply

  This is not about the flying the American flag, Fox is using this non story to subliminally send a message here, Notice the “second sun” moving closer to Mount Rushmore. Then again at 1:12 they show several moons near the sun next to the flags.Then again at 1:42 , we see the sun to the left of the screen […]

 6. pop up car cover
  Reply

  This one caught my eye too in my google reader. Yummy!!! I loved him in Buffy too. Never got into Bones though, may have to start watching that one!! LOLAnnettexx

POST A COMMENT.