അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങള്‍

book3

Author: മുഹമ്മദ്‌ ബ്’നു അലി അര്‍-റഹ്ബി رحمه الله

Language: മലയാളം

Translation: ഇബ്നു ഉമര്‍

Click Here To Download

അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങള്‍ (علم الفرائض ) എന്നത് ഇസ്‌ലാമില്‍ വളരരയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇല്‍മാണ്. ത്വാലിബുല്‍ ഇല്‍മ് തുടക്കത്തില്‍ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇല്‍മില്‍ പെട്ടതാണ് ഈ അറിവ് എന്ന്‍ പണ്ഡിതന്മാര്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

Download (-الفرائضanantharavakaasha-niyamangal.pdf)

Facebook Comments

POST A COMMENT.