Aqwaalussalaf

ആശുറാ അല്ലെങ്കിൽ മുഹർറം മാസത്തിലെ നോമ്പ്

Wallpapers 1366x768

“എപ്പോഴാണ് ആശുറാ അല്ലെങ്കിൽ മുഹർറം മാസത്തിലെ നോമ്പ് ആരംഭിക്കുക.? അതിന്റെ ആദ്യത്തിലാണോ അതല്ല മധ്യത്തിലോ അല്ല അവസാനത്തിലോ ? എത്ര നോമ്പുകളാണ് അതിലുള്ളത് ? ആശൂറാ നോമ്പ് മുഹർറം ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച്‌ പത്ത്‌ വരെയാണ് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു…?” ??????????? متى يبدأ صيام شهر المحرم أو صيام عاشورا، هل يبدأ في أول المحرم، أو في وسطه، أو في آخره، وكم عدد صيامه؟ لأني سمعت أن صيام

Read More

നപുംസകങ്ങൾ ഇന്ന് താരങ്ങളായും നായകന്മാരായും അറിയപ്പെടുന്നു..!!

daisy-2112396_960_720

“നപുംസകങ്ങൾ ഇന്ന് താരങ്ങളായും നായകന്മാരായും അറിയപ്പെടുന്നു..!!” ??????????? ←⭐ المخنثين الآن يسمون نجوم وابطال “ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – ” فلما كان الغناء والضرب بالدُّفِّ والكَفِّ من عمل النساء ، كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثاً ، ويسمون الرجال المغنين مخانيث ، وهذا مشهور من كلامهم ” [ الفتاوى ” 265 –

Read More

നമ്മുടെ സച്ഛരിതരായ മുൻഗാമികളുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന്…

flower-purple-lical-blosso

നമ്മുടെ സച്ഛരിതരായ മുൻഗാമികളുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന്… ☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘ من أخلاق سلفنا الصالح ———————– قال رجل : كنت أمشي مع سفيان بن عيينة ، فسأله سائل , فلم يكن معه ما يعطيه فبكى ! فقلت له : وما يبكيك يا أبا محمد ؟! قال : ( وأي مصيبة أعظم من أن يؤمِّلَ فيك رجلٌ خيراً فلا يصيبه منك

Read More

ഒരാൾക്ക്‌ തന്റെ നഫ്സിന്റെ കുറവുകൾ അറിയാനുള്ള വഴികൾ..

cute-flower-wallpapers8

“ഒരാൾക്ക്‌ തന്റെ നഫ്സിന്റെ കുറവുകൾ അറിയാനുള്ള വഴികൾ..” ??????????? من أراد الوقوف على عيوب نفسه فله في ذلك أربع طُرُق: المرجع: مختصر منهاج القاصدين ص156 الطريقة الأولى: أن يجلِسَ بين يدي شيخٍ بصيرٍ بٍعُيوبِ النفس يُعَرِّفُه عيوب نفسِه وطُرُقَ علاجها, وهذا قد عزَّ في هذا الزمان وجودُه, فمن وقع به فقد وقعَ بالطبيب الحاذق, فلا ينبغي أن

Read More

റവാത്തിബ് സുന്നത്തുകൾ

water-drop-164046_960_720

‏قال ابن قاسم رحمہ الله تعالـــﮯ: “وترك السنن الرواتب يدل على قلة الدين”. ? حاشية ابن قاسم الروض 211 / 1 ✍ ഇബ്നു ഖാസിം رحمہ الله تعالـــﮯ പറഞ്ഞു : “റവാത്തിബ് സുന്നത്തുകൾ  (ഫർള് നമസ്കാരങ്ങളോടു കൂടെയുള്ള സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ) ഉപേക്ഷിക്കുക, എന്നത് ഒരാളുടെ ദീനിന്റെ കുറവാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.” ? حاشية ابن قاسم الروض 211 / ✍? വിവർത്തനം: അബൂ അമ്മാർ ഹംറാസ് ബ്നു ഹാരിസ്

Read More

സുന്നത്തിനോട് യോജിക്കുക

sand-768783_1280

❁ فوائـد وأقـوال العلماء ❁: ?موافقة السنة أفضل من كثرة العمل !! ? قالـ الشيخ العلامة / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ? “( موافقة السنة ) أفضل من ( كثرة العمل ) فلو أراد أحد أن يطيل ركعتي سنة الفجر بالقراءة والركوع والسجود قلنا خالفت الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان

Read More

മുസ്ലീം യുവാക്കൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു രോഗം

stack_of_books

മുസ്ലീം യുവാക്കൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു രോഗം. ➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿ ? قـال الشيـخ الألبانـي رحمـه الله – آفـة الشبـاب المسلـم فـي العصـر الحاضـر هـو أنهـم لمجـرد أن يشعـروا بأنهـم عرفـوا شيـئا مـن العلـم لـم يكونـوا مـن قبـل علـى علـم بـه رفعـوا بـه رؤوسهـم وظنـوا أنهـم قـد احاطـوا بكـل شـئ علمـا فتسلـط عليهـم الغـرور والعجـب – ونخشـى أن يشملهـم قـول الرسـول

Read More

നല്ലത് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക.

flower-purple-lical-blosso

”നല്ലത് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക.” ☘☘☘☘☘☘☘☘☘ ?❁ فوائـد وأقـوال العلماء ❁: ? قـل خـيرًا أو ٲصمت ? ❀ قــال العلامـــۃ ابـن عثيميـــن رحمہ الله ? يجـب عـلى الإنسان ألا يتكلم إلا بخير لـقــ?ـول النبي صلى الله عليه وسلم : { من كان يؤمن بالله والـيوم الآخر فـليقل خيرًا أو لـيصمت } ، والخـير قد يكون خيرًا

Read More

കണക്കില്ലാത്ത നന്മകൾ!

water-drop-164046_960_720

കണക്കില്ലാത്ത നന്മകൾ! ????????? ?❁ فوائـد وأقـوال العلماء ❁: ? حـسنات لا تحصـى ? ▪عن عبادة بن الصامت رضـي الله عـنه قـال : قـال رسـول الله صـلى علـيه وسـلم : « مـن اسـتغفر للمـؤمنين والمؤمـنات كـتب الله لـه بكـل مـؤمن ومـؤمنة حسـنة » ? 【حـسنه الألبانـي فـي صحـيح الجامـع【6026】 ? 【مـجمع الزوائـد【2101/10】 ?قَالَ الشَّيخ عَبدُ الرزَّاق

Read More

പ്രബോധകന്മാർക്കിടയിലുള്ള ഭിന്നിപ്പ്‌!

dv1341028

പ്രബോധകന്മാർക്കിടയിലുള്ള ഭിന്നിപ്പ്‌! ⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙⚙ ✍? قال الإمام مقبل ابن هادي الوادعي – رحمه الله إنَّ من أعظم المصائب التي أُصيب بها المسلمون هو تفرُّق الدعاة إلى الله ويحرص أعداء الإسلام على تشتيت شملهم ، بل أعظم من هذا أنهم يحرصون على أن يضربوا بعضهم ببعض ، ولو أنَّ الدعاة إلى الله عقلوا ورجعوا إلى سيرة سلفهم

Read More