സലഫി എന്നു സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം ബിദ് അത്തിന്റെ ആളുകളുമായി സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളില്‍ നിന്ന് ഇല്മെടുക്കാമോ???

No Comment
FathaawaFathaawa - AhkaamFathaawa - Sunnah & Bid'ah
1.2K
0
019 copy

മലേഷ്യ യിലെ ദാറുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍ ഉസ്താദ്  അഹ്മദ് ബനാജ നല്‍കിയ മറുപടി വായിക്കുക…

Click Here To Download