യഥാര്‍ത്ഥ പാതയില്‍ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്ന രണ്ട് വഴികള്‍

3 Comments
ArticlesArticles - Manhaj
2K
0
sharhussunnah

ഇമാം അല്‍ ബര്‍ബഹാരി رحمه الله യുടെ ശറഹുസ്സുന്നയുടെ വിശദീകരണമായി ശൈഖ് സ്വാലിഹ് അല്‍ ഫൌസാന്‍ حفظه الله രചിച്ച
إتحاف القاري على التعل قٌات എന്ന കിതാബിലെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതാണ് താഴെയുള്ളത്.

Click Here To Download