നപുംസകങ്ങൾ ഇന്ന് താരങ്ങളായും നായകന്മാരായും അറിയപ്പെടുന്നു..!!

No Comment
Aqwaalussalaf
950
0
daisy-2112396_960_720

“നപുംസകങ്ങൾ ഇന്ന് താരങ്ങളായും നായകന്മാരായും അറിയപ്പെടുന്നു..!!”

???????????

←⭐ المخنثين الآن يسمون نجوم وابطال “

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله –

” فلما كان الغناء والضرب بالدُّفِّ والكَفِّ
من عمل النساء ، كان السلف يسمون
من يفعل ذلك مخنثاً ،
ويسمون الرجال المغنين مخانيث ،
وهذا مشهور من كلامهم ”

[ الفتاوى ” 265 – 266 / 11 ] ??

✍? “ശൈഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ്യ റഹിമഹുല്ലാഹ് പറഞ്ഞു:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
”പാട്ടു പാടലും, ദഫ് മുട്ടലും കയ്യടികളും സ്ത്രീകളുടെ പ്രവണതയായതിനാൽ മുൻഗാമികൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാരെ ‘നപുംസകങ്ങൾ'(ആണും പെണ്ണും കെട്ടവർ) എന്നാണു വിളിച്ചിരുന്നത്. പാട്ടുപാടുന്ന പുരുഷന്മാരെ അവർ വിളിച്ചത് ‘നപുംസകങ്ങൾ’ എന്നാണ് എന്നത് അവരുടെ സംസാരങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധമായതാണ്.”

? അവലംബം :
[ الفتاوى ” 265 – 266 / 11 ] ??

വിവർത്തനം : അബൂ ഫിറാസ്‌ ആശിഫ്‌ അൽ ഹിന്ദി