ജിന്ന് വിവാദവും ചില ലളിത സത്യങ്ങളും

No Comment
ArticlesRefutations
1.5K
0
jinn allitha sathyam

കേരളത്തില്‍ ആകെ ചര്‍ച്ചയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജിന്ന് വിഷയത്തില്‍ അത്യം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആത്മാര്‍ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ രിസാല പുറത്തിറക്കിയത്.ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ സ്വയം സംശയം ജനിപ്പിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കാതെ മനസ്സിലായ സത്യത്തോട് മുന്നോട്ടു പോവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇതൊരു മുതല്‍ കൂട്ടാവുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല.

ഇതെഴുതിയത് സഹോദരന്‍ അബൂ മുഹമ്മദ്‌ സാജിദ് ഇബ്നു ശരീഫ്

 

Click Here To Download