കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് അൽ ഹജൂരി നല്കുന്ന നസ്വീഹ…

No Comment
AudiosAudios - FiqhNaseeha
1.8K
0
abdul hameed

ഖുർആൻ നു പുറമേ സ്വഹീഹ് മുസ്ലിം ഹിഫ്ദ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ഷെയ്ഖ്…

 

Click here to download ARABIC…

 

Click here to download Malayalam Translation…