കേരളത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുസ്സമദ് കാതിബിന്റെ നസ്വീഹ…

No Comment
AudiosAudios - AqeedaNaseeha
2.2K
0
abdusamad kathib

ലോകമരിയപ്പെട്ട ആലിമായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുസ്സമദ് കാത്തിബ് കേരളത്തിലുള്ളവര്‍ക്കായി നല്‍കിയ മലയാളത്തിലുള്ള ചോദ്യോത്തരം.ഇല്‍മിയായ ,ഇസ്സത്തുള്ള ഈ ദര്സ് ശ്രവിക്കുക…barakallahu feekum..

Click here to download mp3…

 

ശൈഖ് അബ്ദുസ്സമദ് കാതിബ് റഹിമഹുല്ലായുടെ ലഘുവായ ജീവചരിത്രം

Click here