അബ്ദുല്‍ അസീസ്‌ ബ്നു അബ്ദുള്ള ബിന്‍ ബാസ് റഹിമഹുല്ലാഹ് ഇറ്റലി യില്‍ നിന്നുള്ള മുസ്ലിം യുവാവിനെഴുതിയ കത്ത്…

046 copy

അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള ദഅവത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ശിര്‍ക്കും കുഫ്റം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന ഒരു നാട്ടില്‍ സ്ഥിര താമസം അനുവദിക്കപ്പെടുകയില്ല….അബ്ദുല്‍ അസീസ്‌ ബിന്‍ ബാസ് എഴുതുന്നു…

Click Here To Download